ஜீவி’ படத்தின் விமர்சனம்:-

வெற்றி, கருணாகரன் ஆகிய இருவரும் வாழ்க்கையின் ஏழ்மை காரணமாக விரக்தியில் தாங்கள் தங்கியுள்ள வீட்டின் உரிமையாளரிடம் நகை திருட முயற்சிக்கிறார்கள். அந்த திருட்டு அவர்கள் வாழ்க்கையை எப்படி...

Read more

Recent News